Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | 9ประโยชน์จากยางรถยนต์เก่า

9ประโยชน์จากยางรถยนต์เก่า

โอโฮ..ไม่น่าเชื่อว่าของใช้-เครื่องเล่นเจ๋งๆต่อไปนี้จะทำมาจากยางรถยนต์ >>>

ของใช้-เครื่องเล่นจากยางรถยนต์เก่า

fe82e834ea5e1acfeb41e8cc368f4efe

 

tyre1

 

tyre2

 

ะyre1

 tyre3

TYRE5

TYRE7

 

TYRE8

 

TYRE6

 

ที่มาของภาพ

http://refurbished-ideas.com/

http://www.architectureartdesigns.com/the-best-30-diy-vintage-garden-project-you-need-to-try-this-spring/

https://www.pinterest.com/pin/461619030537018664/

ดูเพิ่ม

คู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …