Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ผลิตสื่อด้วยวัสดุธรรมชาติ

ผลิตสื่อด้วยวัสดุธรรมชาติ

การได้สัมผัสกับวัสดุธรรมชาติ ทำให้ได้ฝึกทักษะการใช้ประสาท การแยกแยะและสังเกตสิ่งที่พบเห็น..นำมาบูรณาการกับสาระฯได้อย่างเข้าใจ มาดูตัวอย่างสื่อ>>

ผลิตสื่อด้วยวัสดุธรรมชาติ

วัสดุจากธรรมชาติเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บางชนิดหาได้ง่ายมีอยู่ทั่วไปเก็บเอามาใช้ได้ บางชนิดต้องซื้อหาเพื่อนำมาใช้ เราสามารถนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์หรือประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ วัสดุจากธรรมชาติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. เศษวัสดุจากพืช ได้จากส่วนต่างๆของพืช คือ รากต้นไม้ กิ่ง ใบ เปลือก ผล เมล็ด ดอก ฯลฯ ซึ่งทำให้แห้ง แช่น้ำให้นิ่ม ตัดเป็นรูปตามต้องการ นำมาประดิษฐ์ตุ๊กตา ดอกไม้ หรืออื่นๆ เมล็ดพืชแช่น้ำร้อนนำมาร้อย เปลือกไม้แกะเป็นชิ้นนำมาประดิษฐ์ตกแต่ง
  2. วัสดุจากสัตว์ วัสดุต่างๆที่ได้จากสัตว์ เช่น เปลือก ตัวสัตว์ ผลิตผลจากสัตว์ สิ่งที่มักนำมาใช้ได้แก่ เปลือกหอย ปะการัง กัลปังหา ซากปู กุ้ง เกล็ดปลา
  3. เศษวัสดุอื่นๆ เช่น หิน ทราย เป็นต้น การทำงานศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ทำให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต สัมผัสวัสดุที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปทรง ขนาด พื้นผิวสัมผัส น้ำหนัก สีอ่อน แก่ ฯลฯ ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยว กับรูปร่างลักษณะ รูปทรง ความกว้าง ความยาว (สูง-ต่ำ) ขนาด (เล็ก-ใหญ่) พื้นผิว (เรียบ ขรุขระ หยาบ) จากการมีประสบการณ์กับสื่อที่เป็นวัสดุธรรมชาติรอบตัว เป็นการเรียนรู้โดยการใช้ความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม

1.ก้อนหินแปลงร่าง

ladybug-painted-rocks-vertical

ที่มาของภาพ : http://craftsbyamanda.com/ladybug-painted-rocks/

frog

ที่มาของภาพ : http://marthastewart.com

2.สื่อภาพจากใบไม้

leaf

ที่มาของภาพ : http://coolmompicks.com/blog/2014/09/18/cool-diy-leaf-crafts-for-kids/

3.เมล็ดธัญพืชเล่นนับเลข

2เมล็ดพืช

ที่มาของภาพ : http://childcareland.com

4.กิ่งไม้บอกจำนวน

1ไม้

1

5.ส่วนต่างๆของต้นไม้นำมาทำตุ๊กตา

ต้นไม้

ที่มาของภาพ : http://malu-maluba.blogspot.fr

6.พืชผักกับงานทดลองแสนสวย

veg

ที่มาของภาพ : http://Growing a Jeweled Rose

7.อ่านคล่องเขียนคล่องบนทราย

shell

ที่มาของภาพ : http://Vanessa @pre-kpages.com

ดูเพิ่ม สื่อ กิจกรรม โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

20ชนิดนี้..ทำจากขยะอะไร?

แกนกระดาษชำระ เป็นวัสดุไม่ใช้แล้วที่น่าเสียดายหากทิ้งขว้างไป โดยไม่มีการจัดเก็บด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ก็จะกลายเป้นขยะที่สร้างมลพิษให้ชุมชน ..และกว่าจะมาเป็นแกนกระดาษชำระที่เหนียว-แข็งแรงได้นั้น มีกระบวนการผลิตซับซ้อนไม่น้อย ดังคลิปนี้ แกนกระดาษชำระแปลงร่าง เป็นสัตว์20ชนิด จัดมาให้เด็กๆได้ฝึกคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ บูรณาการกับสาระฯต่างๆได้อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง …