Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีประดิษฐ์ดอกมัม

วิธีประดิษฐ์ดอกมัม

สวยจริง สวยจัง…มีแบบสำเร็จให้ด้วย มาทำกันเลยดีกว่า

 

วิธีประดิษฐ์ดอกมัม

5แ

5แ1

 

วิธีทำ ปริ้นต์ แบบสำเร็จ 1 และ แบบสำเร็จ 2 แล้วทำตามลำดับภาพต่อไปนี้

5c2

5c3

ที่มาของภาพ : http://www.elli.com/blog/paper-mum-printables-tutorial/

ดูเพิ่ม คู่มือ เกมและกิจกรรมการเรียนรู้ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …