Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำการ์ดป๊อปอัพ3มิติรูปดอกไม้ให้แม่

วิธีทำการ์ดป๊อปอัพ3มิติรูปดอกไม้ให้แม่

การ์ดป๊อปัอัพ3มิติ..สร้างความตื่นตาน่าลุ้นให้ผู้รับเสมอ..มาลองทำดู

วิธีทำการ์ดป๊อปอัพ3มิติรูปดอกไม้ให้แม่

ดอก Honey Comb

3-11

ที่มาของภาพ  : http://cardsandschoolprojects.blogspot.com/2011/05/honeycomb-flower-pop-up-card-tutorial.html

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสีม่วงอ่อน การ์ดขนาด A5 ซองขนาดA5 (ขนาดปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ) ฝาขวด(หรืออื่น)สำหรับทาบวาดรูปวงกลม ดินสอ กรรไกร กาว

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

3-2

3-3

3-3-1

3-4

3-5

3-7

3-8

3-9

3-10

3-1

ดูเพิ่ม คู่มือ สื่อเกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …