Home | All crafts งานประดิษฐ์ | มาทำกังหันลมกัน

มาทำกังหันลมกัน

นำขวดน้ำอัดลมมา1ใบ..จะไดักังหันลม1อัน มาดูวิธีทำ

มาทำกังหันลมกัน

turbine1

ที่มาของภาพ : http://Krokotak.com

วิธีทำ

ทีturbine2

turbine3

แนะนำหนังสืออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรม โครงงานและรายงานการวิจัยวิทยาศาสตร์

About Benyapha Sophon

Check Also

มาพับกระทงดอกบัวกัน

บัวน้อยจะลอยมุ้งมิ้ง–สวยงามและย่อยสลายง่าย ช้าอยู่ใย? หากระดาษสีมาเร็วไว!!!!!! Related