คำคมคุณครู

ครูสอนให้คม..เพราะครูมีคำคมเตือนใจ

คำคมคุณครู

ครุ1

 

ครู2

 

ครู3

 

ดูเพิ่ม สือและนวัตกรรมการเรียนรู้

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) : Bubble Map

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ Related