คำคมคุณครู

ครูสอนให้คม..เพราะครูมีคำคมเตือนใจ

คำคมคุณครู

ครุ1

 

ครู2

 

ครู3

 

ดูเพิ่ม สือและนวัตกรรมการเรียนรู้

 

About Benyapha Sophon

Check Also

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ Related