Home | สื่อการสอนอื่นๆ | คณิตศาสตร์ | วิธีทำโคมแขวนทรงหลายหน้า

วิธีทำโคมแขวนทรงหลายหน้า

งานสวยๆจากการเรียนรู้เรื่อง ทรงหลายหน้า (POLYHEDRON)

 วิธีทำโคมแขวนทรงหลายหน้า (POLYHEDRON)

ทรงหลายหน้าถูกสร้างขึ้นมาจากความแตกต่างในองค์ประกอบหรือเอกลักษณ์ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับจำนวนที่แตกต่างบน มิติ (dimension) 

ball1

ที่มาของภาพhttp://andersruff.com/custom-printable-parties/uncategorized/ruff-draft-diy-polyhedrons-with-fan-ruffle-embellishments/

 

วัสดุและอุปกรณ์ จานกระดาษขนาดเล็กจำนวน20จาน แถบกระดาษย่น ที่เย็บกระดาษ กรรไกรและเทปใส

ball1-1

 

วิธีทำ ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ball1-2

ball1-3

ball1-4

ball1-5

ball1-6

ball1-7

ball1-8

ball1-9

ball1-10

ที่มาของภาพhttp://andersruff.com/custom-printable-parties/uncategorized/ruff-draft-diy-polyhedrons-with-fan-ruffle-embellishments/

แนะนำหนังสือออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …