Home | หนังสือ | คณิตศาสตร์ | ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

เกมจุดต่อจุดคณิตศาสตร์ นี้ให้ประโยชน์อย่างน้อย4ประการคือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกเรื่องจำนวน/การนับและสร้างเจตคติ..สนุกๆ

ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

 

dot1-1

ที่มาของภาพhttp://kidsprintablescoloringpages.com/cat-to-50-points-56.htm

dot1-2

ที่มาของภาพhttp://: http://kidsprintablescoloringpages.com/cat-to-50-points-56.htm

 

Dot1

ที่มาของภาพ : http://kidsprintablescoloringpages.com/cat-to-50-points-56.htm

dot1-3

ที่มาของภาพ: http://freecoloringpages.co.uk/?q=dot%20to%20dots%201-20

dot1-4

ที่มาของภาพhttp://freecoloringpages.co.uk/?q=100%20to%20200

 

ดูเพิ่ม คู่มือและสื่อสำหรับจัดประสบการณ์ชั้นปฐมวัย

สื่อกิจกรรม-โครงงาน-วิจัยฯแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

 

 

Advertisement
 

About Benyapha Sophon

Check Also

เทคนิคการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก .. คณิตศาสตร์

เริ่มตั้งแต่การวางแผนองค์ประกอบ 10 อย่าง หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์ (หนังสือเล่มเล็ก) Related