Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | 5วิธีพับกระดาษเป็นสัตว์น่ารัก

5วิธีพับกระดาษเป็นสัตว์น่ารัก

มาพับผีเสื้อ นก หนู ไก่และปลา..น่ารักทั้งนั้นเลย!!

5วิธีพับกระดาษเป็นสัตว์น่ารัก

1.พับผีเสื้อ

พับ1

ที่มาของภาพimgfave.com

 

2.พับปลา

animal toy1

ที่มาของภาพwww.pinterest.com

 

3.พับนก

bird

ที่มาของภาพ : Krokotak.com

 

4.พับหนู

นหนู

ที่มาของภาพ : Krokotak.com

 

5.พับไก่

ไก่

 

ที่มาของภาพ : Pinterest.com

 

รายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ดูเพิ่มเติมที่https://www.facebook.com/benpublsh/posts/1111945748821612

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …