Home | ข่าวและบทความการศึกษา | สอนเด็กที่ขาดความอดทน

สอนเด็กที่ขาดความอดทน

เด็กที่ขาดความอดทน..จะสอนเขาอย่างไร?

child1

 

เพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

คลิก ที่นี่ ดูสื่อกิจกรรม-โครงงาน-เกมฝึกคิด-วิจัยในชั้นเรียนฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ Related