กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนว PISA

ใหม่ล่าสุด..แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA ..ที่เข้มข้นกับการฝึกทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิและข้อความบนอินเทอร์เน็ต ..พร้อมเฉลยโดยละเอียด

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย..เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA

1

ผู้เขียน : อ.พรพิมล ผลวัฒนะ

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในจำนวน156 หน้า(สีเดียวขาวดำ)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา

เนื้อหา : นำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านตามเนว PISA พร้อมแบบฝึกทักษะแบบทดสอบการอ่านจากนิทาน 5 แบบฝึก บทความและสารคดี4แบบฝึก เรื่องสั้น4แบบฝึกประกาศ5แบบฝึก แผนผังความคิด5แบบฝึก แผนที่5แบบฝึก แผนภูมิ3แบบฝึก และข้อความบนอินเทอร์เน็ต5แบบฝึก ..และมีเฉลยโดยละเอียด

ราคา :270.-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublish/

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึก ใบงาน โครงงานและรายงานวิจัย ได้ที่ https://www.facebook.com/benpublsh/posts/1111945748821612

 

คำนำ

2 คำนำ

หน้าลิขสิทธิ์

3หน้าลิขสิทธิ์

 

สารบัญ

4สารบัญ

ตอนที่ 1 บทนำ บทที่1,2,3,4

5บทที่1 6บทที่2

7บทที่3 8บทที่4

 

ตอนที่2 แบบฝึกทักษะการอ่าน 8 บทคือ แบบฝึกจากนิทานนิทาน 5 แบบฝึก บทความและสารคดี4แบบฝึก เรื่องสั้น4แบบฝึกประกาศ5แบบฝึก แผนผังความคิด5แบบฝึก แผนที่5แบบฝึก แผนภูมิ3แบบฝึก และข้อความบนอินเทอร์เน็ต5แบบฝึก ..และมีเฉลยโดยละเอียดพร้อมเฉลยท้ายบทโดยละเอียด

 

9ตอน2นิทาน

 

ต้วอย่างแบบฝึกทักษะจากนิทาน1เรื่อง พร้อมเฉลย

10แบบฝึกนิทาน111แบบฝึกนิทาน1

12เฉลยนิทาน1

 

แบบฝึกทักษะบทอื่นๆอีกจุใจ

13สารคดี 14เรื่องสั้น 15ประกาศ 16ผังความคิด 17แผนที่ 18แผนภูมิ 19อินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะ ข้อความบนอินเทอร์เน็ต

20อินเทอร์เน็ต 21อินเทอร์เน็ต

 

บรรณานุกรมและเกี่ยวกับผู้เขียน

22บรรณานุกรม1    23บรรณานุกรม2

 

สั่งซื้อ บริษัทเบ็นพับลิชชิง จำกัด โทร.081-6477076

หรือ สั่งซื้อที่กล่องข้อความของ Ben Publishing Co.,Ltd.

คลิก ที่นี่ ดูรายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก