7 phonics activities

น้องๆที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษจะสนุกสนานกับการเรียนเมื่อได้ลงมือปฏิบัติกับกิจกรรมที่ท้าทาย..มี7กิจกรรมฝึกออกเสียงและเรียนรู้พยัญชนะแนะนำ>>>

 1.ใช้ทักษะการวาด-ระบายสีเพื่อหัดเขียน

alphabets2

 

2.ใช้การเล่น เขียนด้วยนิ้วบนทราย เกลือ หรือน้ำตาล

alphabets11

 

3.ใช้ทักษะการปั้นดินน้ำมันเพื่อปั้นตัวพยัญชนะ

alphabets4

 

4.ใช้การเล่นเกมจับคู่พยัญชนะตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็ก

alphabets1

5.ใช้การเล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับภาพ

alphabets6

alphabets7

abc jigsaw

 

6.ใช้กิจกรรมฝึกหัดเติม/เลือกพยัญชนะมาเติมในคำให้ถูกต้อง

alphabets9

alphabets8

7.ใช้การประดิษฐ์สื่อหรือทำโครงงานเพื่อฝึกออกเสียง

name

phonics1

phonics2

phonics3

ขอบคุณ (acknowlegement) ที่มาของภาพ  https://www.pinterest.com/pin/301952349997471908/

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรม เกมภาษา โครงงานและรายงานวิจัยฯภาษาอังกฤษ

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

10 Christmas worksheets

น้องๆรู้จัก วันคริสต์มาสมากแค่ไหน มาลองทำกิจกรรมสนุก 10 แบบนี้เลย Related