Tag Archives: สื่อภาษาไทย

อ่านคำตามภาพ-อ่านความตามนิทาน-อ่านสาระหลากหลายตามPISA

จัด3ขั้นตอนฝึกทักษะอ่านคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น ได้ง่ายๆ หลากหลาย และท้าทายการคิด ดังนี้ 1.อ่านคำตามภาพ หนูเก่งไทย นำเสนอแบบฝึกและเกมภาษาสนุก สั้นๆ และหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-เข้าใจความ-คิดวิเคราะห์เป็น-สื่อสารถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-3 ) หนังสือเล่มละ 79.- 2.อ่านความตามนิทาน เกมภาษาไทยนิทานสระพาสนุก นำเสนอนิทานสระสั้นๆ24เรื่อง/ครบ24สระ แต่ละเรื่องมีแบบฝึกและเกมหลากหลาย เพื่อฝึกอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น-เข้าใจความ-สื่อสารได้ถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-6) หนังสือเล่มละ155.- (หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ275.-) 3.อ่านสาระหลากหลายตามแนว PISA กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนว PISA นำเสนอแบบฝึกและแบบทดสอบการอ่านและการคิดวิเคราะห์ตามแนวPISA จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิและข้อความบนอินเทอร์เน็ต ..พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด (สำหรับประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์pdf ชุดละ540.-) สอบถาม/สั่งซื้อ โทร.08-1647-7076 / ส่งข้อความ / LINE ID …

Read More »

9เล่มนี้จัดไป ..ฝึกทักษะภาษาไทยป.๑-ม.๓ เข้ม/สนุกด้วยเนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยอธิบายละเอียด

เรียนภาษาไทยให้สนุกและท้าทายการคิดด้วยกิจกรรมหลากหลาย  ..กับชุดเสริมทักษะที่เข้มข้นด้วย ตัวชี้วัด-เนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลย ป.1-6 (6ชั้น6เล่ม) ม.1-3 (3เล่ม) คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและหน้าตัวอย่างเนื้อหา 1.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.1 ตามตัวชี้วัด8เรื่อง 55 กิจกรรมพร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 120.-( หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ220.-) 2.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.2 ตามตัวชี้วัด12เรื่อง 61 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 3.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.3 ตามตัวชี้วัด17เรื่อง 61 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 4.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.4 ตามตัวชี้วัด16เรื่อง 60 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 5.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.5 ตามตัวชี้วัด9เรื่อง 53 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 6.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.6 ตามตัวชี้วัด16เรื่อง 69 …

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.๖

นำเสนอตัวชี้วัด/เนื้อหากลุ่มสาระภาษาไทย ป๖  แบบฝึกทักษะ เกมภาษา เกมฝึกคิดและแบบทดสอบท้ายเล่ม  พร้อมเฉลยโดยละเอียด

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.๕

นำเสนอตัวชี้วัด/เนื้อหากลุ่มสาระภาษาไทย ป๕  แบบฝึกทักษะ เกมภาษา เกมฝึกคิดและแบบทดสอบท้ายเล่ม  พร้อมเฉลยโดยละเอียด

Read More »