Home | Tag Archives: สานตะกร้า. กระดาษนิตยสารรีไซเคิล

Tag Archives: สานตะกร้า. กระดาษนิตยสารรีไซเคิล

มุ้งมิ้ง…ตะกร้าสวยหวาน

ฉลาดคิดรีไซเคิล..กระดาษนิตยสารมักสีสวยและเนื้อเหนียว..เหมาะเลยสำหรับงานสานนี้ ..เตรียมมาพร้อมกรรไกร กาวร้อน(ปืนกาว) และช่อดอกไม้สีหวานๆ

Read More »