Tag Archives: ของเล่น

มาทำจานบินไว้เล่นแข่งกัน

เตรียมจานกระดาษ ปากกาสี กรรไกร และกาวร้อน..แค่นี้ก็ทำของเล่นบินได้ฟิ้วฟ้าว..มีวิธีทำและ้วมาเล่นแข่งกันว่าจานบินของใครบินได้ไกลกว่ากัน

Read More »