สังคมศึกษา

ภัยนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก น้ำท่วมฉับพลัน…. สนุกคิดรอบรู้รอบตัว คำถามชวนคิด 1.ปรากฏการณ์เอลนิโญ (EI Nino Phonomena) คืออะไร? 2.มีผลกระทบต่อโลกอย่างไร? ตอบ 1.เอลนิโญ เป็นภาษาสเปน แปลว่า “บุตรพระคริสต์” 2.เอลนิโญ เป็นชื่อกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่งของประเทศเปรู 3.เอลนิโญ จะเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เอลนิโญ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมุนเวียนของกระแสอากาศกับกระแสน้ำในมหาสมุทร ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือพลัดจากด้านล่างของทวีปอเมริกาใต้ตามชายฝั่งทะเล ในขณะที่กระแสน้ำเย็นที่พลัดขนานเส้นศูนย์สูตรไปยังทวีปออสเตรเลียเกิดย้อนกลับ ส่งผลกระทบต่อบริเวณชายฝั่งประเทศเปรู เอกวาคอร์ ตอนเหนือของซิลี ตลอดแนวมหาสมุทรแปซิฟิกจากอินโดนีเซีย ถึงอเมริกากลาง ส่งผลกระทบต่อโลก 1.ประเทศทางตะวันตกของมหาสมุทร แปซิฟิกมีอากาศแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล 2.กระแสน้ำอุ่นมีอุณหภูมิสูงขึ้น และขยายพื้นที่กว้างขึ้นจนทำให้สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก 3.ส่งผลให้ฝนตกหนักในพื้นที่แห้งแล้ง จึงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต พื้นที่เพาะปลูก ที่มาของภาพ http://themalaysiantimes.com.my ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนปี2562

Read More »