นิทานเรื่อง มดกับนกพิราบ

นิทาน14บรรทัด พร้อมกิจกรรมการอ่านและกิจกรรมหลักภาษาไทย

อ่านเพลิน

เรียนรู้ชนิดของคำ

อ่าน-คิดวิเคราะห์-สรุปใจความสำคัญ

 

นำมาจากหนังสือ กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.6 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก