สะเต็มศึกษา:มาดักยุงกัน

ฟิ้วๆๆๆ –ยุงเหรอ–บินกันมาเต็มเลย จับขังเสียเลยจะได้ไม่กัดเรา..มาดูสิว่าทำไง

วัสดุและอุปกรณ์ ขวดน้ำขนาด1.5ลิตร น้ำตาล(สีน้ำตาล) ยีสต์ น้ำ(ธรรมดา) กรรไกรอุตสาหกรรม

วิธีทำ ตามลำดับภาพ

 

ที่มา : http://wonderfulengineering.com/get-rid-of-mosquitos-at-your-home-with-this-simple-homemade-mosquito-trap/

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระฯ

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …