สะเต็มศึกษา:มาทำผีเสื้อกระพือปีกกัน

มาทำของเล่นเคลื่อนที่ได้กัน-บูรณาการสนุกๆ

ที่มาของภาพ : http://www.arvindguptatoys.com/toys/crankycrank.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

แนะนำ–หนังสือออกใหม่!!!! โครงงานสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง