วิธีทำม่านประตูด้วยฝาขวดพลาสติก

ฉลาดคิดรีไซเคิล+การมีศิลปะ ผลงานสวยมากๆ มาดูวิธีทำ>

ที่มาของภาพ : http://www.home-dzine.co.za/crafts/craft-bottle-top-curtain.htm

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง