สะเต็มศึกษา:มาทำเรือของเล่นกัน

เรือของเล่น..ก็ธรรมดานะ แต่เรือของเล่นมีใบพัดและมีความแรงสูงนี่สิ..เขาทำได้ยังไง มาดูๆๆ แถมฉลาดคิดรีไซเคิลซะด้วย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://youtu.be/DUAX4iEjzjU

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูสื่อ-กิจกรรม-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

คลิก ที่นี่ ดูสื่อวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระอืนๆ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง