วิธีจัดลูกโป่งตกแต่งสถานที่

เพิ่มความสวยงามและมีความหมายมากยิ่งขึ้น..นำลูกโป่งมาผูกและจัดเป็นรูปต่างๆ >>

balloon1

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

balloon2

อัปเดต?สื่อเสริมการเรียนปี2019-2020 ?‍♀️คู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้- แบบฝึก-เกมฝึกคิด-ใบงานและแบบทดสอบ-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน > http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list-2019/

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง