มุ้งมิ้ง….มือน้อยพิมพ์เป็นรูปต่างๆ

ศิลปะช่วยสร้างสรรค์ผลงานทุกสาระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น..เด็กควรฝึกมากๆๆๆ

เต่าhand p1

ที่มาของภาพ : http://etsy.com

ปลา

้ฟืก ย1-1

ที่มาของภาพ: http://The Frugal Girls

ช่อดอกไม้

hand p1-1

ที่มาของภาพ : http://toddler-tips-and-tricks.com

ช่อดอกไม้

hand p1-2

ที่มาของภาพ: http://pinkieforpink.com

สัตว์ต่างๆ

handp1-3

ที่มาของภาพ : http://sassydealz.com

สัตว์ต่างๆ

hand p1-4

ที่มาของภาพ : http://Linda Jacobs

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสือกิจกรรม-ใบงาน-เกมฝึกคิด-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง