วิธีทำต้นไม้หัวใจ

เตรียมกระดาษสี กาวลาเทกซ์ กรรไกร แล้วมาลงมือกันเลย

h card1

ที่มาของภาพ : http://iheartcraftythings.com/handprint-heart-tree-craft.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

h card2

h card3

h card4

h card5

คลืกที่นี่พบกับเพจที่อัพเดต-ทุกวัน-ข้อมูลสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง