ิวิธีทำการ์ด3Dรูปแจกันดอกไม้

มีวิธีทำพร้อมแบบสำเร็จ

การ์ด3Dรูปแจกันดอกไม้

cup flow

ทีมาของภาพ : https://twitter.com/krokotak/status/702061430707773440

ปริ้นต์แบบสำเร็จที่นี่

cup flow2

คลิกที่นี่ดูเพิ่ม โครงงานจากขยะ

คลิกที่นี่ดูสื่อปฐมวัย

คลิกที่นี่ดูรายการสื่อแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง