วิธีทำที่รองแก้วจากกระดาษนิตยสาร

ที่รองแก้วจากกระดาษนิตยสาร

maxresdefault

ที่มาของภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=9KaVJ6cFCS0

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำmax

คลิกที่นี่ดูรายงานโครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง