มาทำหนังสือพับกัน

พับหรือกางตั้งได้..อีกมิติกับสื่อที่น่าสนใจ มีวิธีทำ

หนังสือพับ

bk2-2

ที่มาของภาพ : http://zszywka.pl/p/inspiracja-192155.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

bk2-3

bk2-4

bk2-5

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูข้อมูลและรายการสื่อเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง