ฉลาดคิดรีไซเคิล

มาทำกล่องหรือโถอเนกประสงค์จากกระดาษนิตยสารสวยๆกัน >

กล่องหรือโถอเนกประสงค์

magazine1

ที่มาของภาพ : http://savedbylovecreations.com/2011/09/coiled-magazine-page-dish-with-lid.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

magazine_pendant1_xl

magazine_pendant7_xl

magazine_pendant9_xl

magazine_pendant10_xl

magazine_pendant11_xl

magazine_pendant14_xl

จากนั้นในการติดกาวแถบจะทำทีละแถวเพื่อจัดแถบให้เหลื่อมกันขึ้นนไป(บานออก)จนได้รูปร่างและขนาดตามต้องการ แล้วจึงทำฝาโถ/ฝากล่อง

ที่มาของภาพ: http://www.craftstylish.com/item/39212/how-to-recycle-magazines-into-jewelry/page/all

คลิกที่นี่ดูคู่มือจัดการเรียนรู้ สื่อ โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง