ฉลาดคิดรีไซเคิล : หงส์ขาวจากขวดพลาสติก

มีขวดพลาสติกแบบขาวขุ่น ปากกาสี กรรไกรอุตสาหกรรมและกาวร้อน ..ประดิษฐ์ได้แระ..ง่ายจังมาดูกัน

ฉลาดคิดรีไซเคิล : หงส์ขาวจากขวดพลาสติก

swan1

ที่มาของภาพ : http://www.icreativeideas.com/how-to-diy-swan-garden-decor-from-recycled-plastic-bottles/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ ขวดพลาสติกแบบขาวขุ่น ปากกาสีแบบ permanent กรรไกรอุตสาหกรรมและกรรไกร

swan1-1

swan1-3

swan1-4

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

 

ดูเพิ่ม โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง