วิธีสานเกล็ดหิมะ..ฟรุ้งฟริ้ง

เศษกระดาษสีมีประโยชน์..อย่าทิ้ง..นำมาประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน/สถานที่/งาน เช่น เกล็ดหิมะฟรุ้งฟริ้ง…มีวิธีทำละเอียดเชียว ขอบอก

วิธีสานเกล็ดหิมะ..ฟรุ้งฟริ้ง

421

ที่มาของภาพ https://www.pinterest.com/pin/234539093070187993/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ตามลำดับภาพต่อไปนี้

422

แนะนำหนังสือออกใหม่

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

 โครงงานสะเต็มศึกษา

แนะนำสื่อหนังสือและซีดีของฺ Ben Publishing Co.,Ltd. http://www.benpublishing.net/2017/03/18/%e0%b8%babenbook-n-cd/

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง