ตย.โครงงานศิลปศึกษา : เรื่อง sculptures

งานตัดกระดาษนำมาบูรณาการกับการเรียนรู้ได้หลากหลายจริงๆ ..มาดูวิธีการ>

ตย.โครงงานศิลปศึกษา : เรื่อง sculptures

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a91-1

ที่มาของภาพ : http://Pinkstripeysocks.com

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสี ดินสอ และกรรไกรตัดกระดาษ

วิธีการ ตามลำดับภาพ

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a91-2

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a91-3

ดูเพิ่ม สือ่และนวัตกรรมการเรียนรู้

หนังสือออกใหม่  โครงงานศิลปศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง