ตัวอย่าง interactive notebook เรื่องชั้นต่างๆของโลก

กระบวนการต้องสนุกด้วย.. มีใบกิจกรรมนำสู่โครงงาน ตัวอย่างการจัดเนื้อหาเพื่อนำเสนอและการประดิษฐ์ชิ้นงาน

ตัวอย่าง interactive notebook เรื่องชั้นต่างๆของโลก

layers-or-the-earth1

ที่มาของภาพ : http://www.pinterest.com

ใบกิจกรรมนำสู่โครงงาน

layer

โครงงาน/ผลงานที่ได้

layers-or-the-earth

ดูเพิ่ม สื่อวิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>>