วิธีการทดลองเรื่อง การงอกและการเจริญเติบโตของพืช

มาลองเพาะเมล็ดพืชบนฟองน้ำกัน

วิธีการทดลองเรื่อง การงอกและการเจริญเติบโตของพืช

sprout1-5

ที่มาของภาพ : http://www.housingaforest.com/shamrock-sprouts/

วัสดุและอุปกรณ์ ฟองน้ำ กรรไกรอุตสาหกรรม เมล็ดพืชเช่น ผักกาด ผักโขมหรือผักบร็อคโคลี่ กระบอกฉีดน้ำ

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

sprouts1-1

sprout1-3

sprout1-4

sprout1-5

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรมเสริมทักษะ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

20โครงงาน ช่วยครูจัดประสบการณ์ PBL (Project-Based Learning) ช่วยน้องให้ได้ฝึกคิดและลงมือทำ