มาประดิษฐ์ดอกบัวจากช้อนพลาสติกกัน

ช้อนพลาสติกสีขาว..เราใช้แล้วทิ้งกันมากมาย นำกลับมาใช้ใหม่ได้สวยงาม >>

มาประดิษฐ์ดอกบัวจากช้อนพลาสติกกัน

lily1-1

วัสดุและอุปกรณ์ ฃ้อนพลาสติกสีขาว กาวร้อน กรรไกรอุตสาหกรรม สีอะคริลิค

วิธีทำ ตามลำดับภาพด่อไปนี้

lily1-2

lily1-3

lily1-4

lily1-5

lily1-6

lily1-7

lily1-9ที่มาของภาพ : http://www.fabartdiy.com/how-to-make-beautiful-lily-from-recycled-plastic-spoons-and-bottles/

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานศิลปศึกษา

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม รายการสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้2561

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง