Home | Uncategorized | มาระบายสีดอกบัวกัน

มาระบายสีดอกบัวกัน

หากิจกรรมดีๆมาให้น้องๆทำกันในโอกาสและวันสำคัญ..ระบายสีเป็นกิจกรรมบูรณาการได้ดีทีเดียว

 

มาระบายสีดอกบัวกัน

 

บัว1

 

ที่มาของภาพ : http://www.bestcoloringpagesforkids.com/lotus-coloring-pages.html

 

บัว2

ที่มาของภาพ http://azcoloring.com/lotus-flower-coloring-page

 

บัว3

ที่มาของภาพ : http://www.batchcoloring.com/lotus-flower-in-blossom-coloring-pages/

 

บัว4

ที่มาของภาพ : http://bestcoloringpages.com/blooming-lotus-in-pond-coloring-page_1d5094.html

 

บัว5

ที่มาของภาพ: http://bestcoloringpages.com/fish-with-lotus-in-lake-coloring-page_1d4934.html

ดูเพิ่ม รายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ การโทร.ไปต่างประเทศอย่างไร?

การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศ ต่างประเทศ และการโทร.ออกไปต่างประเทศ อย่างไรจึงจะถูกต้อง?  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาว่าไว้ ดังนี้ >>>> Related