ตัวอย่างการจัดมุมต่างๆพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ในห้องเรียนปฐมวัย

แต่ละมุมการจัดห้องเรียนปฐมวัยควรมีความหมายต่อเด็ก ..จะจัดอย่างไร? มาดูตัวอย่าง8มุมต่อไปนี้…

ตัวอย่างการจัดมุมต่างๆพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ในห้องเรียนปฐมวัย

แต่ละมุมการจัดห้องเรียนปฐมวัยควรมีความหมายต่อเด็ก ..คือจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับจัดสื่อเครื่องเล่น แยกออกตามหมวดหมู่ แบ่งเป็นมุมต่างๆ สำหรับให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างมีสมาธิและเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดการ และการทำความสะอาด หรือจัดเก็บหลังเล่นเสร็จแล้ว ขณะเรียนเด็กจะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ สัมผัส ทดลอง สำรวจ จินตนาการ อย่างมีส่วนร่วมในการเล่นกับเพื่อน

 

ประตูห้องเรียนคือด่านแรกที่จะจูงใจเด็กๆ

classroom-door-decorating-ideas

ที่มาของภาพhttp://design.marsonikon.com

 

จัดมุมหนังสือ ..แนวสวนสนุก

vintage-carnival-54

ที่มาของภาพhttp://kindercraze.com/my-vintage-circus-kindergarten-classroom/2/

 

จัดที่เก็บวัสดุอปุกรณ์เขียนและทำงานศิลปะที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย

5f88effee47cca1beb5969536062255c

 

จัดเก็บกระเป๋าเรียน

fe8e8d60a94f4700818c035071da38a2

ที่มาของภาพhttp://Pinterest.com

 

สื่อวัสดุและอุปกรณ์กลุ่มย่อย

Cropped-Pic-of-Classroom-with-students-backs3

ที่มาของภาพhttp://Pintereat.com

 

จัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหารสีสันสดใสและประยุกต์ใช้สำหรับกิจกรรมกลุ่มได้ด้วย

images

ที่มาของภาพ : http://csoadmin.org

 

จัดพรมปูเพื่อจัดกิจกรรม interactive learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Kindergarten-Classroom-Rugs

ที่มาของภาพ : http://rugs.comehomein2015.com

 

จัดมุมแสดงป้ายนิเทศหรือป้ายตกแต่งห้องเรียนเพื่อจูงใจเด็กซึ่งจัดได้หลากหลายแบบ

Chicka-Chicka-Boom-Boom-Reading-Corner-Idea

ที่มาของภาพhttp://myclassroomideas.com

 

ดูรายการ คู่มือจัดประสบการณ์ ใบงาน โครงงานปฐมวัย และสื่อประถม-มัธยม

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง