วิทย์..น่าทึ่ง ไม่ลองไม่รู้

บางอย่างไม่น่าเชื่อ..ต้องทดลองดู วิทยาศาสตร์มีคำตอบ

วิทย์..น่าทึ่ง ไม่ลองไม่รู้

การทดลองที่1

คำถาม เมื่อนำน้ำเปล่าบรรจุใส่ถุง แขวนไว้ แล้วนำดินสอเหลาให้แหลมมาแทงทะลุถุงทั้งสองด้าน..น้ำจะรั่วออกมาได้หรือไม่?

คำตอบ ไม่มีน้ำรั่วออกมาเลย เพราะ ถุงพลาสติกทำขึ้นจากโมเลกุลที่เกาะเกี่ยวเป็นสายโซ่ยาวที่เรียกว่า โพลีเมอร์ ทำให้มีคุณสมบัติยืดตัวได้มาก ปาลยดินสอแหลมจะเลื่อนผ่านเส้นหรือเกลียวโมเลกุลที่เกาะเกี่ยวกันไว้โดยไม่ทำ ให้ถุงทั้งใบขาดออกจากกัน สายโซ่ยาวของโมเลกุลที่เรียกว่าโพลีเมอร์นั้นจะปิดผนึกรอบๆ แท่งดินสอเพื่อป้องกันการรั่ว

exp1

ที่มาของภาพ : http://buggyandbuddy.com/science-activities-for-kids-baggie-and-pencil-magic-science-invitation-saturday/

 

การทดลองที่2

คำถาม เมื่อนำแก้วน้ำมา3ใบ ใบซ้ายเติมน้ำสีน้ำเงิน(สีผสมอาหาร) ใบกลางปล่อยให้ว่าง และใบขวาเติมน้ำสีเหลือง แล้วนำกระดาษชำระสีขาวมาจุ่มปลายสองข้างแยกกันดังภาพ แล้วสังเกต จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ? หากเปลี่ยนได้เปลี่ยนอย่างไร?และนำหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรมาอธิบาย?

คำตอบ คุณสมบัติประการหนึ่งของน้ำคือ ไหลไปสู่ที่ต่ำกว่าเสมอ แก้วใบกลางไม่มีน้ำ ระดับของน้ำในแก้วใบซ้ายและขวาจึงสูงกว่า และด้วยหลักการออสโมซิสหรือการแพร่ของของเหลวที่มีโมเลกุลมากไปยังโมเลกุลน้อยจากเยื่อกระดาษที่ชุ่มน้ำสีไปตามกระดาษแห้งกว่า

walk   Walking Water Experiment Collage

ที่มาของภาพ : http://deceptivelyeducational.blogspot.com/2015/07/walking-water-science-and-art-experiment.html

 

การทดลองที่3

คำถาม เมื่อนำเมล็ดพืชมาเพาะในถ้วยพลาสติกเมื่อเริ่มงอกนำมาใส่ไว้ในกล่อง โดยจัดสภาพให้มีแสงเข้าด้านบน และจัดระดับช่องรับแสงให้ไม่ตรงกัน สังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

คำตอบ พืชต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต ยอดของพืชจึงเลี้อยไปหาช่องที่รับแสง

พืช

ที่มาของภาพ : http://www.babble.com/

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทดลองแนวนี้มีนำเสนอในสื่อต่อไปนี้

1.สนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์ สำหรับปฐมวัย-ม.ต้น

2กิจกรรมเสริมทักษะ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ป1-6 ชั้นละเล่ม

ดูเพิ่มเติมที่ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก