วิธีทำหนังสือเล่มเล็กแบบ accordion

ง่ายๆกับการทำหนังสือเล่มเล็ก-ทำมือ..คือใช้เทคนิคการพับแบบพัดหรือaccordion..ไม่ลองไม่รู้

วิธีทำหนังสือเล่มเล็กแบบ accordion

ที่มาของภาพ : https://papercraftscissors.com/category/cricut/

1-8acc

1-1acc

 

วัสดุที่ใช้ กระดาษปก เป็นกระดาษแข็งแบบกระดาษ chipboard (หากต้องการประหยัดใช้กระดาษกล่อง) กระดาษเนื้อในเป็นกระดาษโปสเตอร์สี(แล้วแต่เลือกและความยาวอาจจะใช้ ขนาดA4จำนวน2แผ่นมาต่อกันตามยาว) สันหนังสือแบบกระดูกงู ไม้บรรทัด ดินสอ กาวและกรรไกร

วิธีทำ วัดและพับกระดาษเนื้อในแบบพัดเตรียมไว้ ทำปกดังลำดับภาพต่อไปนี้

1-2acc

1-3acc

1-4acc

1-5acc

1-6acc

1-7acc

 

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

รายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ดูเพิ่มเติมที่ http://www.benpublishing.net/20…/…/18/%e0%b8%babenbook-n-cd/

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง