9เทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาสมองเด็ก

เป็นที่ทราบกันว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กสามารถทำได้โดยการตั้งคำถาม..แต่จะถามอย่างไรเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและท้าทายให้กับเด็ก?

9เทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาสมองเด็ก

ข้อมูลโดย อาจารย์จินตนา ปรีดานันต์

1. การสร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ผ่อนคลายขณะใช้คำถาม

2. การเปิดโอกาสให้เด็กตอบและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ควรรุกเร้าหรือเร่งรัดที่จะเอาคำตอบ ควรให้เวลาเด็กคิดก่อนตอบและให้เด็กตอบด้วยความสมัครใจ

3. การลำดับคำถามเริ่มจากง่าย เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร จนเด็กเริ่มคุยเคยกับการถาม ตอบกล้าพูดโต้ตอบแล้วจึงเริ่มใช้คำถามอย่างไร ทำไม เพราะเหตุใด

4. หลีกเลี่ยงการที่จะทำให้เด็กอับอาย เสียหน้า เช่นแสดงอาการหัวเราะ ทักท้วงหรือล้อเลียนเพราะจะทำให้เด็กไม่กล้าพูด ไม่กล้าตอบในครั้งต่อๆไป

5. เปิดโอกาสให้เด็กได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นทั้งผู้ตั้งคำถาม และผู้ตอบคำถามเพื่อสร้างบรรยากาศการสนทนาโต้ตอบให้มีรสชาติแปลกใหม่ น่าสนใจยิ่งขึ้น

6. การประสานสายตาขณะโต้ตอบกัน โดยผู้ใหญ่อาจย่อตัวลงให้มีความสูงระดับเดียวกับเด็กและมองประสานสายตากับเด็ก ฟังเด็กพุดหรือซักถามด้วยความตั้งใจและโต้ตอบกับเด็กอย่างเป็นกันเอง

ที่มาภาพ : calicospanish.com

7. ตอบคำถามเด็กด้วยการโยนคำถามในบางครั้ง เช่นเด็กถามว่า “ทำไมทะเลจึงเค็ม” ผู้ใหญ่อาจใช้วิธีย้อนถามว่า “นั่นซิ แล้วหนูคิดอย่างไรล่ะ” เมื่อฟังความคิดจากเด็กแล้วเราค่อยขยายความพอสังเขป จะทำให้เด็กได้แสดงความคิดและได้ความภาคภูมิใจ สุขใจ ที่ผู้ใหญ่ยอมรับในความคิดและให้ความสำคัญต่อเขา

8. การสร้างทางเลือก ควรหลีกเลี่ยงการบังคับหรือคำสั่งให้เด็กทำตามโดยใช้เทคนิคการสร้างทางเลือกให้กับเด็กเป็นการลดความหงุดหงิด ความอึดอัดและการต่อต้านโดยเปิดโอกาสให้เด็กเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ภายในขอบเขตที่เราจะให้กับเด็กได้ เช่น ถึงเวลาเข้านอนแล้ว ลูกจะพาน้องหมีไปนอนด้วยหรือจะฟังแม่เล่านิทาน เป็นต้น

9. การเสริมแรง ขณะที่เด็กตอบคำถาม ผู้ใหญ่ควรตั้งใจฟังและพูดชมเชย เช่น ยอดเยี่ยม มีความคิดดีจัง หนูคิดได้อย่างไรนี่ หนูตอบได้ชัดเจนดีจริง หรือใช้การโอบกอด แตะบ่า จับมือ ชูหัวแม่มือ พยักหน้า ยิ้มรับ ตบมือ โดยเลือกวิธีการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เหตุการณ์และการกระทำของเด็กแต่ละคน ไม่ใช้วิธีเดียวซ้ำซากจำเจ

จากหนังสือ คำถามพัฒนาสมอง

ผู้เขียน อาจารย์จินตนา ปรีดานันต์

ดูเพิ่ม ข้อมูลสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง