Home | Tag Archives: ดึงโรงเรียนนานาชาติติวครูผู้ช่วยสพฐ

Tag Archives: ดึงโรงเรียนนานาชาติติวครูผู้ช่วยสพฐ

เพื่อเด็ก…ดึงโรงเรียนนานาชาติติวครูผู้ช่วยสพฐ

20กพ. เพื่อให้ครูได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่มากขึ้นก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่.. “ปริยดา”ดึงโรงเรียนเอกชน เปิดโรงเรียนเป็นแล็ปติวเข้มครูคืนถิ่น สพฐ.ก่อนเข้าสอนจริง ประเดิมกลุ่มโรงเรียนนานาชาติกว่า 100 โรง ตอบรับช่วยติวครูภาษาอังกฤษ

Read More »