การพัฒนาศักยภาพสมอง

วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น

อ่านเพื่อให้จำ แล้วหวังจะสอบได้คะแนนดี–ผิดไปแล้วจร้า #มาดูเทคนิคดีๆต่อไปนี้สิ

Read More »

เกมช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สนุกสนาน

การใช้สื่อเกมที่จัดให้มีคำถามที่ดึงความรู้ในตัวผู้เรียนออกมาให้เห็นกระจ่างชัด เป็นวิธีสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี #วิธีสอนแบบโสเครตีส (Socratic Method)เรื่องการใช้คำถาม

Read More »

“10พฤติกรรมลูก” บ่งชี้ความเป็นอัจฉริยะ

คุณรู้หรือไม่ว่า…ลูกคุณแตกต่าง?  เขาอาจจะเป็นอัจฉริยะนะ ลองมาสังเกตแววดังนี้

Read More »