Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ (page 20)

งานประดิษฐ์

ฉลาดคิดรีไซเคิล..มาทำขวดโหล Emojiกัน

อีโมจิ (Emoji)  หรือ Emoji emoticons..ก็คือรูปสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอารมณ์..ที่เราใช้กันฟรุ้งฟริ้งบนมือถือฯไง..มาดูว่าเมื่อEmojiมาอยู่บนขวดโหล..จะน่ารักขนาดไหน มาทำกันเลย>

Read More »

ฉลาดคิดรีไซเคิล : มาทำกล่องใส่หนังสือกัน

แกลลอนนมหรือแกลลอนอื่น .. นำมาล้างทำความสะอาด/ตากแดดจัดๆฆ่าเชื้อโรคก่อน แล้วตามมาทำกล่องใส่หนังสือเท่ๆกันแบบนี้>

Read More »