Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | 20ชนิดนี้..ทำจากขยะ

20ชนิดนี้..ทำจากขยะ

วัสดุไม่ใช้แล้วบางชนิดน่าเสียดายหากทิ้งขว้างไป โดยไม่มีการจัดเก็บด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ก็จะกลายเป้นขยะที่สร้างมลพิษให้ชุมชน ..และกว่าจะมาเป็นแกนกระดาษชำระที่เหนียว-แข็งแรงได้นั้น มีกระบวนการผลิตซับซ้อนไม่น้อย แกนกระดาษชำระ ก็เช่นกัน กว่าจะผลิตออกมาได้ผ่านขั้นตอนมากมาย ดูคลิปนี้

แกนกระดาษชำระแปลงร่าง เป็นสัตว์20ชนิด จัดมาให้เด็กๆได้ฝึกคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ บูรณาการกับสาระฯต่างๆได้อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง สัตว์น่ารักที่นำแกนกระดาษมาประดิษฐ์ มีดังนี้คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มกิจกรรมโครงงานจากขยะ

ที่มาของภาพ  Pinterest.com

About Benyapha Sophon

Check Also

Beginning Readers

มีแบบสำเร็จให้ปริ้นต์ หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Cat Book คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Bug Book ที่มาของภาพ https://frugalfun4boys.com/free-printable-books-beginning-readers-level-1-easy/ คลิกที่นี่  ดูสื่อจัด Active Learning …