Home | สื่อการสอนอื่นๆ | คณิตศาสตร์ | มหัศจรรย์รูปทรง พื้นที่ มิติสัมพันธ์

มหัศจรรย์รูปทรง พื้นที่ มิติสัมพันธ์

เพิ่มพูนความสามารถด้านพหุปัญญา ในการตัดสินภาพและพื้นที่ ฯ

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นความสามารถในการรับรู้ภาพในเรื่องของการมองโดยใช้จินตนาการจากประสาทสัมผัสที่สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้เกิดความคิดรวบยอดในการแยกแยะสีรูปร่างรูปทรงสัณฐาน ลักษณะพื้นผิว มิติความลึก มิติความกว้างยาว หนาสูง และเป็นหนึ่งในความสามารถด้านพหุปัญญา (Carroll, 1993; Gardner, 2011; McGee, 1979)

แบบที่1

แบบที่2

แบบที่3

แบบที่4

แบบที่5

ที่มาของภาพ https://www.pinterest.com/pin/623185667168240928/

ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Beginning Readers

มีแบบสำเร็จให้ปริ้นต์ หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Cat Book คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Bug Book ที่มาของภาพ https://frugalfun4boys.com/free-printable-books-beginning-readers-level-1-easy/ คลิกที่นี่  ดูสื่อจัด Active Learning …