Home | สื่อการสอนอื่นๆ | คณิตศาสตร์ | มหัศจรรย์รูปทรง พื้นที่ มิติสัมพันธ์

มหัศจรรย์รูปทรง พื้นที่ มิติสัมพันธ์

เพิ่มพูนความสามารถด้านพหุปัญญา ในการตัดสินภาพและพื้นที่ ฯ

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นความสามารถในการรับรู้ภาพในเรื่องของการมองโดยใช้จินตนาการจากประสาทสัมผัสที่สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้เกิดความคิดรวบยอดในการแยกแยะสีรูปร่างรูปทรงสัณฐาน ลักษณะพื้นผิว มิติความลึก มิติความกว้างยาว หนาสูง และเป็นหนึ่งในความสามารถด้านพหุปัญญา (Carroll, 1993; Gardner, 2011; McGee, 1979)

แบบที่1

แบบที่2

แบบที่3

แบบที่4

แบบที่5

ที่มาของภาพ https://www.pinterest.com/pin/623185667168240928/

ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …