Home | นิทานไทย | นิทานเรื่อง มดกับนกพิราบ

นิทานเรื่อง มดกับนกพิราบ

นิทาน14บรรทัด พร้อมกิจกรรมการอ่านและกิจกรรมหลักภาษาไทย

อ่านเพลิน

เรียนรู้ชนิดของคำ

อ่าน-คิดวิเคราะห์-สรุปใจความสำคัญ

 

นำมาจากหนังสือ กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.6 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …