Home | นิทานไทย | นิทานเรื่อง มดกับนกพิราบ

นิทานเรื่อง มดกับนกพิราบ

นิทาน14บรรทัด พร้อมกิจกรรมการอ่านและกิจกรรมหลักภาษาไทย

อ่านเพลิน

เรียนรู้ชนิดของคำ

อ่าน-คิดวิเคราะห์-สรุปใจความสำคัญ

 

นำมาจากหนังสือ กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.6 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

หุ่นยนต์ Mr H2

มาทำหุ่นยนต์จากกระดาษกล่อง กับล้อรถของเล่นกัน Related