โครงงานคณิตศาสตร์ origami spirals

มหัศจรรย์จริงๆ –กับการแปลงทางเรขาคณิต มาดูตัวอย่างนี้สิ

การแปลงทางเรขาคณิต กับงานพับกระดาษ Origami

เข้าใจง่าย-แจ่มแจ้ง-ชัดเจน

ที่มาของภาพ : http://discovernikkei.org

มาดูวิธีทำกัน

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์สนุกและได้ลงมือปฏิบัติ #Active Learning

มีรายงานการทำโครงงานแนวนี้ในเล่ม โครงงานคณิตศาสตร์>>

 

About Benyapha Sophon

Check Also

สื่อเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

มีหนังสือและซีดีกิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน Related