Home | All crafts งานประดิษฐ์ | วิธีทำม่านประตูด้วยฝาขวดพลาสติก

วิธีทำม่านประตูด้วยฝาขวดพลาสติก

ฉลาดคิดรีไซเคิล+การมีศิลปะ ผลงานสวยมากๆ มาดูวิธีทำ>

ที่มาของภาพ : http://www.home-dzine.co.za/crafts/craft-bottle-top-curtain.htm

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

Advertisement
 

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีตัดกระดาษเป็นโคมไฟสวย…ฟรุ้งฟริ้งเลยทีเดียว

ผลงานสวยและทำไม่ยากเลย Related