Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา:มาสร้างเฮลิคอปเตอร์กัน

สะเต็มศึกษา:มาสร้างเฮลิคอปเตอร์กัน

นำมาบูรณาการกับการเล่น — สนุก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://youtu.be/VzudVzZE7LE

แนะนำหนังสือออกใหม่!! โครงงานสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูข้อมูลสื่อเสริมกิจกรรม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

สถาปัตยกรรมจำลองรังผึ้ง

มาบูรณาการแบบสะเต็มศึกษากันเลย  Related