Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา:มาสร้างเฮลิคอปเตอร์กัน

สะเต็มศึกษา:มาสร้างเฮลิคอปเตอร์กัน

นำมาบูรณาการกับการเล่น — สนุก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://youtu.be/VzudVzZE7LE

คลิก ที่นี่ ดูข้อมูลสื่อเสริมกิจกรรม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น

อ่านเพื่อให้จำ แล้วหวังจะสอบได้คะแนนดี–ผิดไปแล้วจร้า #มาดูเทคนิคดีๆต่อไปนี้สิ Related