Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา:มาสร้างสวนสัตว์กัน

สะเต็มศึกษา:มาสร้างสวนสัตว์กัน

นี่ไง..ของเล่น-วัสดุไม่ใช้แล้ว-วัสดุธรรมชาติรอบตัว นำมาเล่น-คิดสร้างสรรค์-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้สนุกไปเลย!!

ที่มาของภาพ : http://www.athomewithsweett.com/we-built-a-play-zoo/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ตัวอย่างใบกิจกรรม-กระบวนการสะเต็มศึกษา

คลิกที่นี่ดูข้อมูลสื่อเสริมการเรียนรู้-กิจกรรม-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

Advertisement
 

About Benyapha Sophon

Check Also

สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอย3

มีไม้ไอศกรีมสี ไม้หนีบผ้าและคลิปหนีบกระดาษอยู่–จะสร้างเป็นหอคอยได้อย่างไร? #มาดูกัน Related