Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอยด้วยไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันกัน

สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอยด้วยไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันกัน

คำถามท้าทายวันนี้> มีไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันอยู่จะสร้างหอคอยได้อย่างไร?

มาลองทำดู

ที่มาของภาพ : http://www.teachersareterrific.com/2014/04/whats-going-on-in-lab_23.html

ตัวอย่างใบกิจกรรม

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม-แบบฝึก-โครงงาน-แบบทดสอบ-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น

อ่านเพื่อให้จำ แล้วหวังจะสอบได้คะแนนดี–ผิดไปแล้วจร้า #มาดูเทคนิคดีๆต่อไปนี้สิ Related